A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2017.
Regija: 6 - POSAVSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 0,27 65.485,76
Pridobitev – Nakup 3,71 47.558,92