A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2019.
Regija: 6 - POSAVSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 1,05 29.668,00
Odtujitev – Prodaja 0,39 193.949,52
Pridobitev – Menjava - odplačno 1,29 43.922,80
Pridobitev – Nakup 20,72 227.366,93