A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2021.
Regija: 6 - POSAVSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 2,20 67.859,99
Odtujitev – Prodaja 1,56 256.387,20
Pridobitev – Menjava - odplačno 1,76 66.689,91
Pridobitev – Nakup 7,60 94.966,10