A A

Program prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2022

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja.

Program prodaje za leto 2022 sprejet na 46. redni seji Sveta Sklada dne, 19.1.2022 s spremembo z dne 12.5.2022 in dne 27.5.2022

Program prodaje za leto 2022 - 1. dopolnitev sprejet na 51. redni seji dne 6.4.2022 s spremembo 21.7.2022

Program prodaje za leto 2022 - 2. dopolnitev sprejet na 53. redni seji Sveta Sklada dne 22.6.2022 s spremembo z dne 15.9.2022 in 17.11.2022

Program prodaje za leto 2022 - 3. dopolnitev sprejeta na 54. redni seji Sveta Sklada dne 22.8.2022

Program prodaje za leto 2022 - 4. dopolnitev sprejeta na 56. seji Sveta Sklada dne 24.10.2022

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.