A A

Javnegi razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč št. 478-44/2019

Datum objave:
09.12.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 31.12.2019, do 12.ure.

Odpiranje ponudb: 6.1.2020, ob 10.uri na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Dokumentacija