A A

Javni poziv za izbiro najugodnejšega ponudnika za sklenitev začasnega sporazuma o obdelavi zemljišča za leto 2020

Datum objave:
22.01.2020
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudbe se izteče 30.1.2020. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na pošto do dne 30.1.2020.

Dokumentacija