A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin št.: 478-12/2022-1

Datum objave:
18.05.2022
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Objavljamo javni zrazpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin št.: 478-12/2022-1

Rok za oddajo ponudb: 13.6.2022, do 12.ure

Odpiranje ponudb: 14.6.2022, ob 8.30 uri.

Javni razpis

Obrazec_Izjava o nepovezanosti.docx

Obrazec_PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN - 1 zemljišče.docx

Obrazec_PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN - 2 zemljišči.docx