A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin št. 478-31/2021