A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parc.št. 1030/38, k.o. 1771 - Zadobrova

Datum objave:
07.10.2021
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 29.10.2021, do 12.ure.

Javno odpiranje ponudb: 2.11.2021, ob 10.uri.

07.10.2021_1510_001.pdf