A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 478-37/2019-1

Datum objave:
14.11.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 9.12.2019, do 12.ure.

Odpiranje ponudb: 9.12.2019, ob 13.uri na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Dokumentacija