A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, št. 478-25/2019

Datum objave:
19.08.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 10.9.2019, do 12.ure.

Odpiranje 11.9.2019, ob 9.uri na Centrali Skalda KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Dokumentacija