A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč št. 478-30/2021