A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, št. 478-32/2019

Datum objave:
24.10.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:
Rok za oddajo ponudb: 15.11.2019, do 12.ure. 
Odpiranje ponudb: 18.11.2019, ob 9.uri na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana. 
Dokumentacija