A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč št. 478-34/2021