A A

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč št. 478-35/2021