A A

Javno zbiranje ponudb za odkup lesa

Datum objave:
11.11.2021
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: 1.12.2021, do 10.ure.

Javno odpiranje ponudb: 1.12.2021, ob 10:10 .uri

Vabilo k oddaji ponudbe.pdf