A A

Javno zbiranje ponudb za odkup lesa

Datum objave:
09.12.2021
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Končni rok za oddajo je 28.12.2021 ob 10.00 uri.

Vabilo k oddaji ponudb