A A

Javno zbiranje ponudb za odkup lesa

Datum objave:
09.09.2019
Izdajatelj:
SKZG RS
Status:
Zaključeno
Razpisna dokumentacija:

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudb za odkup lesa na panju.

Dokumentacija