A A

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe stavbne pravice