A A

Za medije

V uradu direktorja skrbimo tudi za odnose z javnostmi - za posredovanje informacij o delu Sklada, za pripravo strokovnih gradiv in ažuriranje spletnih strani ter smo na voljo za podajanje informacij v zvezi z novinarskimi vprašanji. 

Kontaktni podatki za medije:

Urška Senčar Hočevar

Tel: (01) 434 11 09

Novinarska vprašanja nam lahko pošljete na e-naslov: info.skzgrs@gov.si