A A

Gornja Radgona - Učinkovito upravljanje s kmetijskimi zemljišči v lasti države – okrogla miza

Datum obvestila:
18.10.2013

Učinkovito upravljanje s kmetijskimi zemljišči v lasti države – okrogla miza

Gornja Radgona, 27. avgust 2013 – mednarodni strokovnjaki s področja kmetijstva so se v torek na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA udeležili okrogle mize na temo »Učinkovito upravljanje s kmetijskimi zemljišči v lasti države«

V organizaciji Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je dne 27. avgusta 2013, s pričetkom ob 13.00 uri, potekala okrogla miza na temo učinkovitega upravljanja s kmetijskimi zemljišči v lasti držav udeleženk okrogle mize. Razprave se udeležili predstavniki Agencije za kmetijska zemljišča Republike Hrvaške, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Makedonije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Republike Srbije ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kot organizatorja. Udeležence okrogle mize je v imenu ministra za kmetijstvo, g. mag. Dejana Židana, nagovorila tudi predsednica Sveta Sklada, ga. Marta Hrustel-Majcen.

Udeleženci so vsak za svojo državo predstavili načine gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči ter spregovorili o težavah oziroma dilemah, s katerimi se pri gospodarjenju srečujejo. Kratkim predstavitvam je sledila razprava, v kateri je bila izpostavljena predvsem problematika nadzora nad obdelanostjo kmetijskih zemljišč, problematika gradnje objektov na kmetijskih zemljiščih, načini odločanja držav v zvezi s spremembo namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna ter problematika prisvajanje državnih zemljišč s strani fizičnih oseb (priposestvovanje kmetijskih zemljišč). V zaključni razpravi je bil izpostavljen tudi nakup kmetijskih zemljišč s strani tujih državljanov.

Vsem državam udeleženkam so sicer določene rešitve gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, glede na zgodovino bivanja v skupni državi sicer podobne, na drugi strani pa se precej razhajajo, tudi zaradi različnih geografskih danosti ter ekonomskih in družbeno-političnih razmer držav.