A A

Podpis koncesijske pogodbe - SGLŠ Postojna

Datum obvestila:
18.10.2013
Sporočilo za javnost

Podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov

Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna v izobraževalne namene

Postojna, 17. oktober 2013 – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna v izobraževalne namene podelil koncesijo za izkoriščanje gozdov v lasti države. Dogodek je bil danes svečano obeležen v prostorih dijaškega doma Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna.

Svečanega dogodka ob podpisu koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna so se poleg predstavnikov podpisnikov pogodbe udeležili tudi minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, ter drugi predstavniki, ki so tako ali drugače povezani z gozdarsko oziroma lesarsko stroko.

Direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Irena Šinko, ter ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, prof. Cvetka Kernel, sta podpisali koncesijsko pogodbo, na podlagi katere je Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna kot koncedentu dana možnost, da v izobraževalne namene koristi gozdove v lasti Republike Slovenije.