A A

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je certifikate FSC podelil še štirim slovenskim lesnim podjetjem in eni zasebni gozdni posesti

Datum obvestila:
29.10.2014

SPOROČILO ZA JAVNOST

Tudi slovenska lesna podjetja vse bolj prepoznavajo pomen certifikata FSC

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je certifikate FSC podelil še štirim slovenskim lesnim podjetjem in eni zasebni gozdni posesti

Gornja Radgona, 24. avgust 2014 - Direktorica Sklada, Irena Šinko, in minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, sta na slovesni prireditvi, ki je potekala na Pomurskem sejmu AGRA, predstavnikom zasebnih lesnih podjetij in gozdni posesti, podelila certifikate FSC (Forest Stewardship Council - Svet za nadzor gozdov).

Novi prejemniki certifikata FSC so podjetja POTRATE, D.O.O., GROLES D.O.O., MIZARSTVO BOLČIČ, SOLARUS D.O.O. in gozdna posest BLEGOŠ.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je prejel certifikat FSC za vse državne gozdove, s katerimi gospodari, že leta 2007. V njih gospodari nadstandardno, po mednarodno priznanih kriterijih. Od leta 2010 dalje pa je proces certificiranja razširil tudi na zasebni gozdarski in lesno-predelovalni sektor, pri čemer je bilo v juliju 2014 certificiranih že 49 zasebnih podjetij in več kot 28.435 ha zasebnih gozdov.

Vloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na področju vzpostavljanja gozdno-lesne verige nesporna. Državni in zasebni gozdovi, ki so certificirani v okviru Skladove FSC sheme, pomenijo edino FSC certificirano surovinsko bazo za slovenska lesna podjetja, vzpostavitev slovenske gozdno-lesne verige pa je eden temeljnih ciljev, pomembnih za izboljšanje gospodarske strategije Slovenije. Sklad zato s povezovanjem te verige želi okrepiti slovenska gozdarska in lesna podjetja, da bodo lahko s certificiranimi lesnimi proizvodi konkurenčno nastopala tudi na tujih trgih.

Certifikat FSC kupcem izdelkov iz lesa zagotavlja, da je bila v samem izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom, do sečnje, transporta, lesnopredelovalne dejavnosti do prodajalca. Predstavniki slovenskega gozdarskega in lesno-predelovalnega sektorja se bodo morali vse bolj odločati za vstop v shemo certificiranja, saj so kupci vedno bolj okoljsko ozaveščeni, podjetja, ki imajo certifikat, pa pridobijo na ugledu in si tako olajšajo dostop na nove trge. Prav tako izdelki s certifikatom pridobijo na dodani vrednosti in kakovosti, krepi pa se tudi sodelovanje med udeleženci gozdno-lesne verige.

GOVOR DIREKTORICE SKLADA, Irene ŠINKO

GOVOR MINISTRA MKO, mag. Dejana ŽIDANA

Več o certifikatu FSC za gozdno posest in gozdno-lesna podjetja KLIKNI TUKAJ